VIBROMIXTURI, COMBINATOARE, SCORMONITOARE

      Sunt destinate unei pregãtiri superioare în vederea semãnãrii si plantãrii. Trecerea din pozitie de lucru în pozitie de transport si invers precum si reglarea adâncimii de lucru este realizatã cu ajutorul distribuitorului si cilindrului hidraulic de pe tractor.

 

VIBRO COMBI-HARROWS

      They are used for superior soil preparation with a view to sowing and planting. Passing from work position in transport position and reverse as well as working depth adjustment are with the assistance of the distributor and tractor’s hydraulic cylinder.

 

CARACTERISTICI

VM2,3

VM3

CMAS2,2

CMAS3

S2,3

TEHNICAL DATA

Adancimea de lucru (cm)

10

  10

      15

    15

 35

Working depth (cm)

Latimea de lucru (m)

2,3

   3

      2,2

    3

 2,3

Working width (m)

Numãr de discuri

    12

  16

      -

     - 

  -

Number of discs

Numãr elemente vibratoare

    21

   27

     28

    38

   -

Number of vibratory elemente

Numãr cutite

     -

    -

      -

     -

   9

Number of knifes

Numãr degete lungi

    -

   -

     -

     -

  14

Number of elastic long fingers

Numãr tavãlugi

    2

  2

     2

    2

  1

Number of rolles

Capacitatea de lucru (ha/h)

1,6

  2,0

    1,5

    2,0

  1,6

Working capacity (ha/h)

Puterea tractorului (CP)

45

   65

     45

    65

  65

Tractor power

Masa neta (kg)

600

 720

    250

   340

 480

Net weight (Kg)